Keitä me olemme?

Olemme kaksi sosiaalialan ammattilaista, joilla on pitkä työkokemus ihmisten auttamisesta erilaisissa haastaviin elämäntilanteisiin, pahaan oloon, ihmissuhteisiin, perhe-elämään ja vanhemmuuteen ja mielen ongelmiin liittyvissä asioissa.

Olemme koulutukseltamme laillistettuja sosiaalityöntekijöitä (YTM), ja löydät meidät Valviran suosikki-rekisteristä. Olemme molemmat käyneet ratkaisukeskeisen lyhytterapeutin koulutuksen, ja nyt olemme jatkaneet psykoterapia-opintoihin.

Miina Kaisanlahti
Sosiaalityöntekijä YTM
Ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti
Psykoterapeutti-koulutuksessa (kognitiivinen käyttäytymisterapia, lapset ja nuoret -suuntaus)

 Olen työskennellyt sosiaalityöntekijänä lähinnä lapsiperheiden parissa erilaisissa tehtävissä vuodesta 2003. Työurani aikana olen kouluttautunut ratkaisukeskeiseksi lyhytterapeutiksi. Olen hyödyntänyt tätä koulutusta paljon työssäni lasten, nuorten ja perheiden kanssa. Varsinaista lyhytterapiatyötä olen päässyt jo jonkin verran tekemään sivutoimisena yrittäjänä. Nyt päätoimisena yrittäjänä ja psykoterapeuttiopiskelijana pystyn keskittymään osaamiseni kehittämiseen terapeuttina.

Pidän terapiatyössä tärkeänä kokemusten sanoittamista yhdessä asiakkaan kanssa inhimillisen elämän ilmiöitä koskevan ymmärryksen lisäämiseksi ja muutoksen mahdollistamiseksi. Askel eteenpäin otetaan jo siinä vaiheessa, kun pulma nimetään ja sitä tarkastellaan eri näkökulmista. Pidän myös tärkeänä, että asiakas voi jo ensimmäisen tapaamisen jälkeen tehdä jotain toisin ja saa näin kokemuksen siitä, että muutos on mahdollinen.

Opiskelen psykoterapeutiksi Tampereen yliopistossa kognitiivisen käyttäytymisterapian lapsiin ja nuoriin suuntautuvassa koulutusohjelmassa. Koulutus antaa pätevyyden toimia psykoterapeuttina myös aikuisille. 

Tuukka Salonkallio
Sosiaalityöntekijä YTM
Ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti
Psykoterapeutti-koulutuksessa
(ratkaisukeskeinen psykoterapia   -suuntaus)

Olen työskennellyt pitkään sosiaalityöntekijänä ja muissa sosiaalialan tehtävissä perheiden, pariskuntien, vanhempien seka lasten ja nuorten kanssa. Myos yksilö- ja aikuisasiakkaista on kertynyt kokemusta.

Pidän työskentelyssäni lähtökohtana sitä, että asiakas tulee kuulluksi ja ymmärretyksi kokemustensa kanssa. Uskon, että auttava keskustelu pitää sisällään tunteen ymmärretyksi tulemisesta ja myötätunnosta, ilman häpeää tai pelkoa arvostelusta.

Työskentelen yksilöasiakkaan kanssa ratkaisukeskeisesti, eli yleensä haluan tietää, millaisen muutoksen toivot saavuttavasi keskustelumme tai keskustelujemme avulla.

Tällä hetkellä opiskelen psykoterapeutiksi Itä-Suomen yliopiston ja Lyhytterapiainstituutin järjestämässä koulutusuohjelmassa.

© Copyright 2020 Sosiaalialan Digitaaliset Oy.

This web page was started with Mobirise web themes