Keitä me olemme?

Olemme kaksi sosiaalialan ammattilaista, joilla on pitkä työkokemus ihmisten auttamisesta erilaisissa haastaviin elämäntilanteisiin, pahaan oloon, ihmissuhteisiin, perhe-elämään ja vanhemmuuteen ja mielen ongelmiin liittyvissä asioissa.

Olemme koulutukseltamme laillistettuja sosiaalityöntekijöitä (YTM), ja löydät meidät Valviran suosikki-rekisteristä. Olemme molemmat käyneet ratkaisukeskeisen lyhytterapeutin koulutuksen, ja nyt olemme jatkaneet psykoterapia-opintoihin.

Miina Kaisanlahti
Sosiaalityöntekijä YTM
Ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti
Psykoterapeutti-koulutuksessa (kognitiivinen käyttäytymisterapia, lapset ja nuoret -suuntaus)

Olen työotteeltani aktiivinen ja asiakkaan tilanteeseen tarkasti perehtyvä terapeutti. Pidän tärkeänä kokemusten sanoittamista yhdessä asiakkaan kanssa hänen tilannettaan koskevan ymmärryksen lisäämiseksi ja muutoksen mahdollistamiseksi. Askel eteenpäin otetaan jo siinä vaiheessa, kun pulma nimetään ja sitä tarkastellaan eri näkökulmista. Pidän myös tärkeänä, että asiakas voi jo ensimmäisen tapaamisen jälkeen tehdä jotain toisin ja saada näin kokemuksen siitä, että muutos on mahdollinen.

Sosiaalityöntekijänä olen työskennellyt lähinnä lapsiperheiden kanssa. Lyhytterapiatyötä olen
tehnyt pääasiassa aikuisten parissa, mutta otan mielelläni asiakkaiksi myös lapsia ja nuoria.
Hyödynnän lyhytterapioissa sekä ratkaisukeskeisiä että kognitiivisen käyttäytymisterapian menetelmiä.
  
Opiskelen psykoterapeutiksi Tampereen yliopistossa kognitiivisen käyttäytymisterapian lapsiin ja nuoriin suuntautuvassa koulutusohjelmassa. Koulutus antaa pätevyyden toimia psykoterapeuttina myös aikuisille.

Tuukka Salonkallio
Sosiaalityöntekijä YTM
Ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti
Psykoterapeutti-koulutuksessa
(ratkaisukeskeinen psykoterapia   -suuntaus)

Terapeuttina olen hyväksyvä, rento ja avoin. Pidän työskentelyssäni lähtökohtana sitä, että sinä tulet kuulluksi ja ymmärretyksi tunteidesi, kokemustesi ja elämäntilanteesi kanssa. Uskon, että auttava keskustelu pitää sisällään tunteen myötätunnosta ja ymmärryksestä. Se on edellytys sille, että omia asioita pystyy jakamaan toisen ihmisen kanssa. Joskus se voi jo itsessään olla parantavaa ja helpottaa oloa.

Jotta yhteinen aikamme on sinulle mahdollisimman hyödyllistä, yleensä haluan aluksi tietää, millaista muutosta kohti toivot eteneväsi keskustelumme tai keskustelujemme avulla. Uskon sinun olevan oman elämäsi paras asiantuntija. Myös tavan, miten lähdet etenemään kohti parempaa oloa tai tavoitettasi, pitää sopia persoonaasi ja elämäntilanteeseesi. Keskustelun kautta pyrin auttamaan sinua tuntemaan itsesi paremmin ja löytämään itsestäsi, elämänkokemuksestasi ja nykyisestä elämäntilanteestasi keinoja, jotka auttavat eteenpäin. Saatan kyllä esittää uusia näkökulmia, ajatuksia tai menetelmiä, mutta sinä arvioit ja kerrot, sopivatko ne sinun tilanteeseesi.

Olen koulutukseltani sosiaalityöntekijä. Olen työskennellyt pitkään sosiaalityöntekijänä ja muissa sosiaalialan tehtävissä perheiden, pariskuntien, vanhempien seka lasten ja nuorten kanssa mutta myös yksilöasiakkaiden kanssa. Ennen psykoterapia-opintoja olen opiskellut ratkaisukeskeisen lyhytterapeutin koulutuksen (40op).

Tällä hetkellä opiskelen psykoterapeutiksi Itä-Suomen yliopiston ja Lyhytterapiainstituutin järjestämässä ratkaisukeskeisen psykoterapian koulutusohjelmassa. 

© Copyright 2020 Sosiaalialan Digitaaliset Oy.

Designed with Mobirise website builder